Privacy verklaring

Privacybeleid

Watersportbedrijf Turfskip / Jachtcharter "Turfskip" vindt het erg belangrijk dat er met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan. In dit privacy beleid legt "Watersportbedrijf Turfskip" / Jachtcharter "Turfskip" uit waarom en op welke manier jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Je persoonsgegevens worden nooit verkocht aan derden!

 

 Verwerking van persoonsgegevens

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door "Watersportbedrijf Turfskip / "Jachtcharter Turfskip" en haar werknemers. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is "Watersportbedrijf Turfskip / "Jachtcharter Turfskip".

 

 Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en opgeslagen?

 "Watersportbedrijf Turfskip" / "Jachtcharter Turfskip" bewaart de persoonsgegevens die je hebt verstrekt via online kanalen, telefoon of bij een bezoek aan de website. Je kan hierbij denken aan:

 

* Huren of leveren van producten; bijvoorbeeld NAW-gegevens,  e-mailadres en financiële gegevens.

* Aanvragen van offerte; bijvoorbeeld NAW-gegevens en e-mailadres.

* Gebruik van website en app: bijvoorbeeld bezochte pagina's, via welke pagina je op onze website komt.

* "Watersportbedrijf Turfskip"'/ "Jachtcharter Turfkip" streeft ernaar om alleen persoonsgegevens te vragen die nodig zijn voor het verwezenllijken van onze doelen. Deze gegevens worden via het emailsysteem verwerkt en bewaard in de verhuursoftware.

 

 Gebruik van persoonsgegevens

"Watersportbedrijf Turfskip" / "Jachtcharter Turfskip" gebruikt je persoonlijke gegevens voor de volgende acties:

 

* Het verwerken van aanvragen en orders.

* Contact opnemen in geval van vragen of problemen.

* Het informeren over nieuwe of gewijzigde diensten.

* Het verbeteren van onze producten en dienstverlening.

* Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de aangeboden diensten.

* Voor het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden zal toestemming worden gevraagd.

* Wettelijke verplichtingen. Denk hierbij aan het voeren van een gedegen boekhouding.

* Het analyseren van algemeen klantprofiel.

* Voor reclamedoeleinden worden geen persoonsgegevens  gebruikt. Wel worden voor reclamecampagnes "aangepaste doelgroepen" aangemaakt op basis van een klantprofiel. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in bijvoorbeeld werkzame sector, woonplaats en andere algemene kenmerken die voor "Watersportbedrijf Turfskip" / "Jachtcharter Turfskip" doel verhogend zijn. Er wordt geen onderscheid gemaakt  op persoonlijke kenmerken zoals ras, seksualiteit, etc. met uitzondering op geslacht. Deze gegevens worden verwerkt om je te kunnen aanspreken met mevrouw of meneer.

  

Derde ontvangers.

Voor enkele aspecten van onze bedrijfsvoering schakelt "Watersportbedrijf Turfskip" / "Jachtcharter Turfskip" externe dienstverleners in. Dit zijn geen derde ontvangers maar verwerkers. Je gegevens worden nooit aan derden verkocht!

 

We werken bijvoorbeeld samen met bedrijven voor ICT en beveiliging, boekhoudsoftware, verhuursoftware, collega-verhuurders, Google Analytics en Outlook. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met opdracht van "Watersportbedrijf Turfskip" / "Jachtcharter Turfskip". Soms is "Watersportbedrijf Turfskip" / "Jachtcharter Turfskip" wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de belastingdienst.

 

Op de website van "Watersportbedrijf Turfskip" / "Jachtcharter Turfskip" vind je enkele links naar andere websites. "Watersportbedrijf Turfskip" / "Jachtcharter Turfskip" draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de manier waarop deze websites met persoonlijke gegevens omgaan. "Watersportbedrijf Turfskip" / "Jachtcharter Turfskip" adviseert je om op elke website jezelf op de hoogte te stellen van het privacy beleid dat wordt gevoerd.

 

Beveiliging van persoonlijke gegevens

"Watersportbedrijf Turfskip" / "Jachtcharter Turfskip" hanteert verschillende maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Hierbij kan je denken aan het versleutelen van gevoelige informatie, hanteren van toegangscontroles en autorisaties voor beperkte groepen medewerkers. Deze bescherming wordt regelmatig aangepast en verbeterd.

 

Bewaren van persoonlijke gegevens

"Watersportbedrijf Turfskip" / "Jachtcharter Turfskip" bewaart je persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn noodzakelijk is voor bedrijfsvoering of zolang als bij wet verplicht is.

 

Informatie en inzage van persoonlijke gegevens

Natuurlijk mag je zelf beslissen over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. "Watersportbedrijf Turfskip" / "Jachtcharter Turfskip" doet haar uiterste best om aan je verzoek te voldoen.

 

Informatie en inzage; welke persoonsgegeven van jou zijn bij "Watersportbedrijf Turfskip" / "Jachtcharter Turfskip" bekend.

Wijzigen gegevens; mochten je gegevens onjuist zijn, vraag dan om deze aan te passen.

Vergetelheid; Je kan vragen of "Watersportbedrijf Turfskip" / "Jachtcharter Turfskip" je persoonsgegevens kan verwijderen. Hier voldoet "Watersportbedrijf Turfskip" / "Jachtcharter Turfskip" aan mits er geen wettelijke of financiële gronden zijn om deze gegevens te behouden. Bezwaar; denk je dat "Watersportbedrijf Turfskip" / "Jachtcharter Turfskip" jouw persoonsgegevens onjuist of onrechtmatig verwerkt, dan kun je bezwaar indienen door contact met "Watersportbedrijf Turfskip" / "Jachtcharter Turfskip" op te nemen. Website's van "Watersportbedrijf Turfskip" / "Jachtcharter Turfskip". De websites van "Watersportbedrijf Turfskip" / "Jachtcharter Turfskip" zijn beveiligd via een https: verbinding. Dit kan je zien in de adresbalk aan de linkerkant. 

 

Het gebruik van cookies.

De website van "Watersportbedrijf Turfskip" / "Jachtcharter Turfskip" maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die door je browser worden opgeslagen. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren en de website optimaal te laten functioneren. Cookies kun je zelf verwijderen, raadpleeg voor verwijdering hiervan de handleiding van je browser.

 

Wijzigingen in het privacy beleid.

Het privacy beleid van "Watersportbedrijf Turfskip" / "Jachtcharter Turfskip" kan worden gewijzigd. Via de website van  "Watersportbedrijf Turfskip" / "Jachtcharter Turfskip" is het actuele privacy beleid te lezen.